Εταιρείες
Ανακοινώσεις
Αρχείο
F.A.Q.
Αιτήσεις
Ψηφίστε..
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Πείτε μας την Αποψή σας

..για την Προαιρετική και την Πρακτική Άσκηση ΙΙ


Α. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης;

1. Πάρα πολύ
2. Πολύ
3. Μέτρια
4. Λίγο
5. Καθόλου


B. Ποσο ικανοποιημένοι είστε από το περιεχόμενο της Πρακτικής 'Ασκησης;

1. Πάρα πολύ
2. Πολύ
3. Μέτρια
4. Λίγο
5. Καθόλου