Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Μηχανή Κόπωσης Instron 8800

Η μηχανή κόπωσης Instron 8800, ανήκει στα "σημαντικά όργανα" της Σχολής Μ.Μ.-Μ. και  προσφέρει την δυνατότητα για πλήρη χαρακτηρισμό υλικών υπό συνθήκες κόπωσης και για μελέτες μηχανικής θραύσεων, τόσο υπό στατικές όσο και υπό δυναμικές συνθήκες καταπόνησης.

Για πλήρη ανάλυση των δυνατοτήτων του μηχανήματος, κατεβάστε το αρχείο που ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

Μέγεθος: 922KB

WB1103C-8801SeriesServohydraulicFatiqueTestingSystemsBrochure.pdfWB1103C-8801SeriesServohydraulicFatiqueTestingSystemsBrochure.pdf WB1103C-8801SeriesServohydraulicFatiqueTestingSystemsBrochure.pdf

Χώρος

Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας


Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Ε. Χριστοφόρου, Καθηγητής
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Π. Τσακιρίδης, ΙΔΑΧ
Δρ. Γ. Μπάρτζας, ΙΔΑΧ
Δρ. Ε. Βασιλείου, ΙΔΑΧ

Σχετικοί Σύνδεσμοι