Κανονισμός Λειτουργίας
Αίτηση Πρόσβασης
Οδηγός Χρήσης
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανής Κόπωσης Instron 8800

Η Μηχανή Κόπωσης Instron 8800, ανήκει στα σημαντικά όργανα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τους όρους και τις συνθήκες πρόσβασης μελών ΔΕΠ και σπουδαστών της Σχολής με σκοπό τη εύρυθμη και ασφαλή χρήση του οργάνου προς υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών της Σχολής.

Μέγεθος: 115KB

Regulation_Instron8800.pdfRegulation_Instron8800.pdf Regulation_Instron8800.pdf