Ιστορικό
Οργάνωση
Τομείς
Εργαστήρια
Ερευνητικές Ομάδες
PC-Lab
Πολυδύναμη Μονάδα
Γραμματεία
Πρόσβαση
Κτηριακές Εγκαταστάσεις
Ορυκτολογικό Μουσείο_γαιο-ΟΡΑΜΑ
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Πολυδύναμη Μονάδα της Σχολής

Ανακοίνωση

Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις του κτιρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Πολυδύναμη Μονάδα, στα τηλέφωνα: 1191 - 3525 - 3935 - 3936.

Κατά τα Σαββατοκύριακα ή ημέρες αργιών ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εργολάβο, στα τηλεφωνα:

Ε. Ράνιος (Μηχανικός του έργου): 6974 477048
Π. Τασσόπουλος (ανάδοχος του έργου): 6977 682795
Π. Τασσόπουλος (γραφείο): 210 4000181-2