Εκλεγμένη Διοίκηση
Μέλη Γενικής Συνέλευσης
Επιτροπές της Σχολής
Εκπρόσωποι σε λοιπές Επιτροπές του Ε.Μ.Π
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

Σημείωση: Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ), περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π και δύο (2) μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Δ.Ε.Π
Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π
 
Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές
Τακτικά Μέλη: πέντε (5) σπουδαστές
Αναπληρωματικά Μέλη: πέντε (5) σπουδαστές
 
Προπτυχιακοί Σπουδαστές
Τακτικά Μέλη:  
Αναπληρωματικά Μέλη: