Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα (undef)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Θα καθοριστεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

 • -

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • -

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Πρόκειται για ένα νέο, συνθετικό, σπονδυλωτό μάθημα με κεντρικό άξονα την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα συνδυάζει την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και θα αποβλέπει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλο τον κύκλο από τη γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας, τη μελέτη σκοπιμότητας ως την πρώτη φάση υλοποίησής δηλαδή το επιχειρηματικό σχέδιο. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και προτείνουν την ιδέα που θα μελετήσουν, καταστρώνοντας τελικά ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο παρουσιάζουν και στην τάξη. Ο τελικός βαθμός είναι 60% από την εργασία και 40% από την τελική εξέταση. Προαπαιτούμενα είναι μόνο οι βασικές γνώσεις για την αξιολόγηση επενδύσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και αλληλεπίδραση των ομάδων με τους καθοδηγητές.

Βαθμολογία

Βαθμός: 60% το θέμα και η παρουσία στην τάξη, 40% γραπτή εξέταση στο τέλος

Πρόγραμμα Παραδόσεων

 1. Το μάθημα περιλαμβάνει τελική εξέταση και υποχρεωτική ομαδική εργασία (το 40% του τελικού βαθμού θα προέρχεται από την τελική εξέταση και το 60% από την εργασία). Για τον βαθμό της εργασίας θα μετρήσει τόσο το τελικό αποτέλεσμα όσο και η ενδιάμεση παρουσία των φοιτητών.
 2. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική όπως στο πλαίσιο των εργαστηρίων.
 3. Αναφορικά με την υποχρεωτική εργασία, οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες έως 5 ατόμων.
 4. Στο πλαίσιο της εργασίας, οι φοιτητές θα εκπονήσουν επιχειρηματικό σχέδιο σε επιχειρηματική ιδέα την οποία θα προτείνουν οι ίδιοι.
 5. Κατά την διάρκεια του 1ου έως 4ου μαθήματος, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν εισηγήσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν θέμα (δηλ. επιχειρηματική ιδέα την οποία θα εξετάσουν) και θα τους εισάγουν στην έννοια της επιχειρηματικότητας.
 6. Μέχρι την έναρξη του 4ου μαθήματος οι ομάδες και τα θέματα που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να έχουν δηλωθεί με mail στον διδάσκοντα. Δεν θα γίνονται δεκτές ομάδες φοιτητών οι οποίες θα δηλωθούν μετά το 4ο μάθημα.
 7. Κάθε ομάδα για την πραγματοποίηση της εργασίας θα έχει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου την βοήθεια ενός εξειδικευμένου ‘coach’ .
 8. Οι coaches κάθε ομάδας θα οριστούν με την επιλογή του θέματος.
 9. Από το 4ο μάθημα και σε κάθε μάθημα, θα παρουσιάζεται ως θέμα ένα υποσύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου.
 10. Από το 4ο μάθημα και σε κάθε μάθημα, η πρώτη ώρα θα αφιερώνεται σε συνάντηση του coach με την ομάδα. Κατά την διάρκεια της πρώτης ώρας, η ομάδα θα έχει ετοιμάσει 5λεπτη παρουσίαση αναφορικά με το θέμα που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο μάθημα και το οποίο θα συζητείται στην συνέχεια. Είναι υποχρεωτικό κατά την διάρκεια του εξαμήνου, να παρουσιάσουν τουλάχιστον μία φορά όλα τα μέλη της ομάδας.
 11. Οι φοιτητές της κάθε ομάδας θα μπορούν να συναντούν τον coach τους κάθε Παρασκευή σε μέρος και ώρα που θα συνεννοηθούν κατά τη διάρκεια του 4ου μαθήματος. Στις συναντήσεις αυτές θα μπορούν να συζητούν την πρόοδο της παρουσίασης που έχουν αναλάβει για την ερχόμενη εβδομάδα, γενικά την πρόοδο της εργασίας τους αλλά και να λύνουν τυχόν απορίες τους.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

 • 1η εβδομάδα: 1η ώρα: Παρουσίαση επιλογών 2η ώρα: Εισαγωγή στο μάθημα – η σημασία του business plan – 2 προβολές
 • 2η εβδομάδα: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες, τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • 3η εβδομάδα: Κλαδικά στοιχεία, Μορφές επιχειρήσεων, Χρηματοδότηση
 • 4η εβδομάδα: Χρηματο-οικονομική ανάλυση, παρουσίαση λογισμικού
 • 5η εβδομάδα : 1η ώρα: Business plan – Σημασία, περιγραφή ιδέας, ανάλυση αγοράς (προσφορά, ζήτηση, προοπτικές, ανταγωνισμός) 2η ώρα: Διάλεξη – Συζήτηση με επισκέπτη ομιλητή από το χώρο των επιχειρήσεων
 • 6η εβδομάδα: 1η ώρα: Συνεργασία ομάδων με coach 2η ώρα: Business plan – Marketing – Στρατηγική, τμηματοποίηση αγοράς, πωλήσεις, προβολή, τιμολόγηση)
 • 7η εβδομάδα: 1η ώρα: Συνεργασία ομάδων με coach 2η ώρα: Βusiness plan – Εσωτερική οργάνωση, παραγωγή, οργανωτική δομή
 • 8η εβδομάδα: 1η ώρα: Συνεργασία ομάδων με coach 2η ώρα: Business plan, χρηματο-οικονομική ανάλυση, SWOT, μελλοντικές προοπτικές
 • 9η εβδομάδα: 10λεπτη παρουσίαση των εργασιών από τις ομάδες