Εργαστήρια
Ερευνητικές Ομάδες
Μεγάλα Ερευνητικά Όργανα
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Διευθυντής: Αλέξανδρος Σοφιανός

Website Εργαστηρίου: http://tunnelling.metal.ntua.gr

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων ιδρύθηκε το 2003  με το Π.Δ. 47/2003 (ΦΕΚ 49/28-02-2003). Βρίσκεται στο παλαιό κτήριο των Ηλεκτρολόγων στο ισόγειο, αίθουσα 0.1.15, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

•παράλληλα με την διδασκαλία των μαθημάτων να γίνεται πρακτική εξάσκηση σε προγράμματα και εργαστηριακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική περιοχή του εργαστηρίου

•να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν στους χώρους του τις εργασίες των μαθημάτων αλλά και να εκπονήσουν την προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή τους εργασία.

•Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Το λογισμικό του εργαστηρίου που είναι διαθέσιμο στους φοιτητές είναι εγκατεστημένο στο PC Lab της Σχολής Μ.Μ.Μ.

Δικαίωμα χρήσης του εργαστηρίου έχουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες των σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Το εργαστήριο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Α. Προπτυχιακά

Β. Μεταπτυχιακά

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, και 2 μέλη ΙΔΑΧ.