Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Επιπρόσθετη, εξειδικευμένη βιβλιογραφία

Ακολούθως παρατίθεται βιβλιογραφία για ειδικά θέματα Τεχνολογίας Γεωτρήσεων, η οποία και διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη του Τομέα Μεταλλευτικής.
 • Society of Petroleum Engineers: Coiled-tubing technology, SPE reprint series; no. 38, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1994.
 • Society of Petroleum Engineers: Horizontal Drilling, SPE reprint series; no. 33, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1991.
 • Society of Petroleum Engineers: Drilling Conference Proceedings, 15-18 February 1994: Dallas, Texas.
 • Perrin, Denis: Well completion and servicing: oil and gas field development techniques, Institut Francais du Petrole Publications Series, Paris: Editions Technip, 1999.
 • Society of Petroleum Engineers: Mid - Continent Operations Symposium Proceedings, 28-31 March 1999 Oklahoma City, Oklahoma.
 • Lummus, James L.: Drilling fluids optimization: a practical field approach, Tulsa, OK: Penguin Books, 1986.
 • Laperouse, Norton J.: Formulas and calculations for drilling, production and workover, Monography, Houston: Gulf Publishing Company, 1992.
 • Joshi, S. D.: Horizontal well technology, Tulsa, OK: PennWell Pub. Co, 1991.
 • Society of Petroleum Engineers: SPE International conference on horizontal well technology: proceedings, 1-4 November 1998, Calgary, Alberta, Canada / Society of Petroleum Engineers, Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1998.
 • Hyne, Norman J.: Dictionary of petroleum exploration, drilling, & production, Tulsa, OK: Pennwell Publishing Company, 1991.
 • Gabolde, Gilles: Drilling data handbook, Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs, 6th ed. revised,expanded and updated, Institut Francais du Petrole Publications Series, Houston, TX: Gulf Publishing Company, 1991.
 • Drilling Research Institute: Practical well planning & drilling manual 2000 [software], Drilling Research Institute, 2000.
 • SPE/IADC drilling conference: proceedings 9-11 March 1999 Amsterdam / Sponsored by the Society of Petroleum Engineers and the International Association of Drilling Contractors, Vol. 1-2, Society of Petroleum Engineers, 1999.
 • Chugh, C. P.: Design criteria for drill rigs : equipment and drilling techniques, Rotterdam: A. A. Balkema, 1996.
 • Chugh, C. P.: High technology in drilling and exploration, Monography, Rotterdam: Ashgate Publishing Co., 1992.
 • Butler, Roger: Horizontal wells for the recovery of oil, gas and bitumen, Calgary: Petroleum Society, 1994.
 • Association for Research on Petroleum Drilling and Production Techniques: Cementing technology and procedures, Monography, Paris: Editions Technip, 1993.
 • Aguilera, Robert: Horizontal wells, Contributions in Petroleum and Engineering Series, Vol.9, Houston: Gulf Publishing Company, 1991.
 • Australian Drilling Industry Training Committee Limited: Drilling: the manual of methods, applications, and management, Boca Raton: Lewis Publishers, 1997.
 • Society of Petroleum Engineers: Drilling Fluids, SPE reprint series; no. 44, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1997.
 • Society of Petroleum Engineers: Health and safety, SPE reprint series; no. 36, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1992.
 • Society of Petroleum Engineers: Horizontal wells, SPE reprint series; no. 47, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1998.
 • Oil well drilling engineering: advanced handbook & computer programs, Golden Colorado, USA: Mitchell Engineering, 1993.
 • Society of Petroleum Engineers: Well Control, SPE reprint series; no. 42, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1996.
 • Society of Petroleum Engineers: Coiled Tubing Technology, SPE reprint series; no. 38, Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 1994.