Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων - OnLine Υλικό Διδασκαλίας

Θεωρία

 Η θεωρία διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον δικτυακό τόπο http://mycourses.ntua.gr

Θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα και να διαθέτετε κωδικό πρόσβασης από το Κέντρο Δικτύων