Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Σημειώσεις Γενικής Χημείας

του Δ. Πάνια

Κεφάλαιο 1: Δομή του Ατόμου

Τι είναι το άτομο
Ατομικά πρότυπα
 • Ατομικό πρότυπο Rutherford
 • Ατομικό πρότυπο Bohr - Μοντέλο υδρογόνου
 • Κβαντομηχανική προσέγγιση

 • Περιοδικός πίνακας στοιχείων
 • Περιοδικότητα στις ιδιότητες των στοιχείων

 • (1.02 MB)

  kef_1.pdfkef_1.pdf kef_1.pdf

  Κεφάλαιο 2: Χημικοί Δεσμοί

  Τι είναι ο χημικός δεσμός;
 • Μηχανισμοί απόκτησης σταθερής δομής

 • Είδη δεσμών
 • Ιοντικός δεσμός
 • Ομοιοπολικός δεσμός
 • Μεταλλικός δεσμός
 • Συνέχεια δεσμών

 • Διαμοριακές δυνάμεις
 • Δυνάμεις διπόλου-διπόλου
 • Δυνάμεις London
 • Δεσμός υδρογόνου

 • (1.74 MB)

  Kef_2.pptxKef_2.pptx Kef_2.pptx

  Κεφάλαιο 3: Χημικές Αντιδράσεις

  Μη οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
 • Αντιδράσεις όξινων και βασικών ενώσεων
 • Αντιδράσεις θερμικής διάσπασης
 • Αντιδράσεις όξινων και βασικών ενώσεων
 • Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης
 • Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

 • Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
 • Αντιδράσεις σύνθεσης
 • Αντιδράσεις διάσπασης
 • Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης
 • Αντιδράσεις αυτοοξειδοαναγωγής
 • Σύνθετες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις

 • (0.34 MB)

  kef_3.pdfkef_3.pdf kef_3.pdf

  Κεφάλαιο 4: Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων

  Χημεία του νερού
 • Οι ιδιότητες του νερού
 • Το νερό ως διαλύτης
 • Ιονισμός νερού

 • Θεωρίες περί οξέων και βάσεων
 • Θεωρία Arrhenius
 • Θεωρία Brønsted-Lowry
 • Θεωρία Lewis

 • Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα
 • Αυτοδίασταση Νερού
 • Ιονισμός ασθενών οξέων και βάσεων
 • Διαλυτότητα αερίων σε υδατικά διαλύματα
 • Υδρόλυση ιόντων
 • Συμπλοκοποίηση μεταλλοϊόντων
 • Ισορροπία μεταξύ δυσδιάλυτου ηλεκτρολύτη και των ιόντων του
 • Ισορροπίες που περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγικά συστήματα

 • (2.86 MB)

  kef_4.pdfkef_4.pdf kef_4.pdf

  Παραρτήματα

  Πρότυπα δυναμικά αναγωγής Ι - parartimaI.pdf
  Θερμοδυναμικές σταθερές ιονισμού - parartimaII.pdf
  Θερμοδυναμικές σταθερές αστάθειας συμπλόκων ιόντων - parartimaIII.pdf
  Θερμοδυναμικές σταθερές γινομένου διαλυτότητας αλάτων - parartimaIV.pdf
  Πρότυπα δυναμικά αναγωγής - parartimaV.pdf