Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Υδρομεταλλουργία - OnLine Υλικό Διδασκαλίας

Αναζήτηση
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης

 ·  pdf/8MB

Πολικά μόρια - Διαμοριακές Δυνάμεις ή Δυνάμεις Van der Waals
περιεχόμενο του βιβλίου "Advanced chemistry 1" by Philip Mathews, Cambridge University Press, 1992, σελ. 107-115 (Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.)

July 20, 2015

 ·  pdf/8MB

Ειδικά Θέματα Υδρομεταλλουργίας

July 20, 2015