Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη (διατμηματικό)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.21
Τηλ. +30 210 772 2101 , +30 210 772 2218 (FAX)
e-mail: kostsakgATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 9.00 - 15.00

Μάριος Τσέζος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
1 Όροφος , Γραφείο 1.43
Τηλ. +30 210 772 2172 , +30 210 772 2173 (FAX)
e-mail: tsezosATmetal.ntua.gr

Δημήτριος Καλιαμπάκος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.32
Τηλ. +30 210 772 2211 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: dkalATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ανάπτυξη και Περιβάλλον (νομικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνιστώσες), Βιώσιμη ανάπτυξη και κριτικές θεωρήσεις, Περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές, 1ιαχειριστικά και Τεχνολογικά Εργαλεία (Δυνατότητες – Αδυναμίες)-Περιβαλλοντική οικονομία, Ανάλυση συγκεκριμένων περιοχών - περιστατικών ανάπτυξης-περιβάλλοντος- πρακτικών αντιμετώπισης,
Προτεινόμενες ενδεικτικές υποπεριοχές - cases
Χωροθέτηση ΧΥΤΑ & εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης, Παγκόσμια κλιματική αλλαγή- ενέργεια- καταστροφή του όζοντος- ατμοσφαιρική ρύπανση, Λιγνίτης, φυσικό αέριο ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Γεωργική ανάπτυξη και περιβάλλον, Εντατική γεωργία και υδατικοί πόροι, Μεταφορές και περιβάλλον, 1ίκτυα υψηλής τάσης / κινητή τηλεφωνία – επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-