Προϋποθέσεις
Προδιδακτορικά
Διατμηματικά
Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών
Ηλεκτρονική Κατάθεση
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Ηλεκτρονική κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας / Διδακτορικής Διατριβής

Από την 1η Δεκεμβρίου 2009 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των  Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών/ Διδακτορικών Διατριβών των σπουδαστών της Σχολής στο σχετικό δικτυακό τόπο της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης. Σκοπός της υποχρεωτικής κατάθεσης είναι η δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Institutional Repository), που θα περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούνται σε ψηφιακή μορφή.

Για να καταθέσετε την εργασίας σας ηλεκτρονικά:

Η Μεταπτυχιακή Εργασία / Διδακτορική Διατριβή σας θα πρέπει να έχει εξεταστεί και να έχει εγκριθεί. Η ηλεκτρονική κατάθεση προαπαιτείται της έντυπης. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη δεν θα δέχεται έντυπη κατάθεση Εργασιών αν δεν έχει γίνει πρωτίστως η ηλεκτρονική κατάθεση.

Συμπληρώστε τη σχετική on-line φόρμας ηλεκτρονικής κατάθεσης στη διεύθυνση: http://dspace.lib.ntua.gr/ETDSubmit/faces/main/shortdirections.jsp 
(πατήστε το σύνδεσμο Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής ETDs)

Η φόρμα χωρίζεται σε 3 στάδια - οθόνες:

  • 1η οθόνη: Δήλωση αποδέσμευσης κατά την οποία ορίζετε την πολιτική πρόσβασης που επιθυμείτε, οι διαθέσιμες πολιτικές που ακολουθούνται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, είναι "παγκόσμια (ελεύθερη) πρόσβαση", "ΕΜΠ πρόσβαση (onsite)" και τέλος "έλλειψη πρόσβασης".
  • 2η οθόνη: Κατάθεση μεταδεδομένων της Εργασίας δηλαδή στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αναζήτηση και εύρεση της Εργασίας σας, όπως για παράδειγμα, ο τίτλος, o συγγραφέας, η περίληψη, οι λέξεις - κλειδιά κλπ.
  • 3η οθόνη: Κατάθεση της Εργασίας σας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή PDF με μέγιστο μέγεθος τα 50MB.

Με την επιτυχή κατάθεση, λαμβάνετε έναν κωδικό επιβεβαίωσης καθώς και email επιβεβαίωσης για την επιτυχή καταχώρηση της Εργασίας στο σύστημα. Σημειώστε τον κωδικό επιβεβαίωσης.

Καταθέστε το έντυπο της Εργασίας σας καθώς επίσης και το CD/DVD με την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου (μόνο σε PDF) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Ισόγειο, Γραφείο 103, Πρόσωπα επικοινωνίας: Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης, ή Διονύσης Κόκκινος, τηλ. 210 772 4017), αναφέροντας τον κωδικό επιβεβαίωσης που αποκτήσατε από το παραπάνω βήμα της ηλεκτρονικής κατάθεσης.

Στην συνέχεια, η Κεντρική Βιβλιοθήκη θα σας χορηγήσει σχετική βεβαίωση παραλαβής, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόκτηση του διπλώματος και υποβάλλεται στις Γραμματείες.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

  • DSpace@NTUA - ETD e-Submission
  • PDFCreator (εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού για δημιουργία αρχείων PDF)
  •