Κανονισμός Λειτουργίας
Αίτηση Πρόσβασης
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Κανονισμός Λειτουργίας Φασματόμετρου Raman

Οι όροι και οι συνθήκες πρόσβασης και χρήσης του φασματόμετρου Raman, σε μέλη ΔΕΠ και σε φοιτητές ορίζεται από, τον από κοινού συμφωνημένο και εγκεκριμένο από την κάθε Σχολή, κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος διασφαλίζει την ορθολογική χρήση του οργάνου.

Το όργανο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αναλυτικούς σκοπούς.

Μέγεθος: 512KB

Raman_Regulation.pdfRaman_Regulation.pdf Raman_Regulation.pdf