Ιστορικό
Οργάνωση
Τομείς
Εργαστήρια
Ερευνητικές Ομάδες
PC-Lab
Πολυδύναμη Μονάδα
Γραμματεία
Πρόσβαση
Κτηριακές Εγκαταστάσεις
Ορυκτολογικό Μουσείο_γαιο-ΟΡΑΜΑ
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Η Γραμματεία της Σχολής

Η γραμματεία έχει σαν αρμοδιότητα την υποστήριξη σημαντικών λειτουργιών της Σχολής όπως οι παρακάτω:

• Την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδαστών σχετικά με τα μαθήματά τους. (εγγραφές, έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση βαθμολογίας).
• Την έκδοση ωρολόγιων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων.
• Την γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και την εξυπηρέτηση του λοιπού προσωπικού σε διάφορα διοικητικά θέματα.
• Την τήρηση πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητιού Συμβουλίου.

Η γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου και δέχεται τους σπουδαστές καθημερινά στο διάστημα 11.00 - 13.30.

Συγκρότηση Γραμματείας

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Γεωργία Πατακιά
Μέλη Γραμματείας: Ιωάννα Βάββα
  Μαρία Γαλάνη
  Ελένη Ελευθερίου
  Κλεαρχούλα Καµιναρδέλη
  Καλλιρόη Παπακωνσταντινοπούλου
  Ουρανία Φράγκου

 

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
FAX: +30 210 772 2063
email: secretary@metal.ntua.gr
Τηλέφωνα
Αναπληρώτρια Γραμματέας +30 210 772 2071
Γενικές Πληροφορίες: +30 210 772 2067-4152-2070
Προπτυχιακές Σπουδές: +30 210 772 2067-4152-2070
Μεταπτυχιακές Σπουδές: +30 210 772 2062
ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπογείων Έργων": +30 210 772 2066