Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Αδάμ
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Εξόρυξης Πετρωμάτων

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 112KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.40
Τηλέφωνο: +30 210 7721293
Fax: +30 210 7722191
email: katadamATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 09.00 - 15.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αικατερίνη Αδάμ,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"