Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Στυλιανή Αγατζίνη - Λεονάρδου
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/agatzini
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υδρομεταλλουργία"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.44
Τηλέφωνο: +30 210 772 2216
Fax: +30 210 772 2218
email: agatziATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 12.00 - 17.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στυλιανή Αγατζίνη - Λεονάρδου,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"