Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Αντωνίου
Ιδιότητα:
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Γεωλογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Γενική Γεωλογία με έμφαση στην Ιζηματολογία"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.27
Τηλέφωνο: +30 210 772 2096
Fax: +30 210 772 2126
email: antoniouATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 09.00 - 14.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"