Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μπενάρδος
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.minetech.metal.ntua.gr/staff/personell/benardos
Εργαστήριο: Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά - ειδικά τεχνικά)"

Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 234KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.45
Τηλέφωνο: +30 210 772 2182
Fax: +30 210 772 2156
email: abenardosATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 10:00 - 16:00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέας Μπενάρδος,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"