Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.eliasch.gr
Εργαστήριο: Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Ορυκτολογία - Πετρολογία"

• Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 636KB
• Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 623KB

Dr Elias Chatzitheodoridis
Assistant Professor
Teaching: "Mineralogy - Petrology"
Earth Sciences Department
School of Mining & Metallurgical Engineering
National Technical University of Athens

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.20
Τηλέφωνο: +30 210 772 2092
Fax: +30 210 772 2126
email: e.chatzitheodoridisATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"