Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Χ. Δημητρέλλου
Ιδιότητα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π), Υποψήφιος Διδάκτορας
Βαθμίδα:
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://
Εργαστήριο: Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.37
Τηλέφωνο: +30 210 772 2201
Fax: +30 210 772 2203
email: dimitrelATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 73 Ζωγράφου

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"