Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα Τομέας Εργαστήριο
Αποστολάκης Νικόλαος Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών
Βαξεβανίδου Αικατερίνη Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας
Βλάχου - Βλαβιανού Ευανθία Γεωλογικών Επιστημών
Γιαβρούτας Βασίλειος Μεταλλευτικής
Γιούτα - Μήτρα Παρασκευή Μεταλλευτικής Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων
Γρέγου Μαρία Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας
Γρηγοράκου Ελένη Μεταλλευτικής
Δημητρέλλου Ειρήνη Μεταλλευτικής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Δραγουμάνη Σταυρούλα Γεωλογικών Επιστημών
Καμαρινός Νικόλαος Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας
Καραλής Λάμπρος Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Κουτσουλιέρης Νικόλαος Γεωλογικών Επιστημών
Κόφφα Ευαγγελία Μεταλλευτικής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
Κωστοπούλου Ειρήνη Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας
Λευκαδίτης Δημήτριος Μεταλλευτικής Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής
Μυλωνά Ευαγγελία Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων
Ντούνη Ηλιάννα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας
Παπαδόπουλος Εμμανουήλ Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών
Σαμμάς Ηλίας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων
Σούμα Ευαγγελία Γεωλογικών Επιστημών