Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Παρασκευή Γιούτα - Μήτρα
Ιδιότητα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π), Υποψήφιος Διδάκτορας
Βαθμίδα:
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://gr.linkedin.com/in/p-yiouta-mitra-0bb78199
Εργαστήριο: Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.39
Τηλέφωνο: +30 210 772 2194
Fax: +30 210 772 2199
email: antipaxosATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"