Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ηλιάνα Χαλικιά
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Πυρομεταλλουργικές και Υδρομεταλλουργικές διεργασίες. Θερμοδυναμική και Κινητική προσέγγιση"

• Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 118KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.8
Τηλέφωνο: +30 210 772 2188
Fax: +30 210 772 2218
email: halikiaATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηλιάνα Χαλικιά,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"