Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν
Ιδιότητα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Βαθμίδα: Διδάκτορας
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/envlab_gr_people_artin
Εργαστήριο: Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος:
Γραφείο: 0.17
Τηλέφωνο: +30 210 772 2271
Fax: +30 210 772 2173
email: artinATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"