Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Βασίλειος Χριστοφόρου
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/hristoforou
Εργαστήριο: Μεταλλογνωσίας

Σύντομο Μήνυμα:

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 124KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.9
Τηλέφωνο: +30 210 772 2178
Fax:
email: ehATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ευάγγελος B Χριστοφόρου,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80,
Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ


(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"