Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Επώνυμο Όνομα Τομέας Εργαστήριο
Βάββα Ιωάννα Γραμματεία
Καμιναρδέλη Κλεαρχούλα Γραμματεία
Κερασοβίτου Ζένια Μεταλλευτικής
Κολίτσα Δέσποινα
Κότσαλης Κωνσταντίνος Μεταλλευτικής Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής
Μελιάδου Αικατερίνη Γραμματεία
Πατακιά Γεωργία Γραμματεία
Πλατώνη Σταυρούλα Μεταλλευτικής
Ρόκος Ευάγγελος Γεωλογικών Επιστημών Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας