Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Καλιαμπάκος
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://minetech.metal.ntua.gr/staff/personell/kaliampakos
Εργαστήριο: Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Προστασία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική-Λατομική Δραστηριότητα"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 116KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.32
Τηλέφωνο: +30 210 772 2211
Fax: +30 210 772 2156
email: dkalATcentral.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 10.00 - 14.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημήτριος Καλιαμπάκος,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"