Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Καλλιώρας
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.legah.metal.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=7
Εργαστήριο: Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση, Εκμετάλλευση και Προστασία Υδροφορέων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.30
Τηλέφωνο: +30 210 772 2098
Fax: +30 210 772 2117
email: kalliorasATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ανδρέας Καλλιώρας,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ


(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"