Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ζένια Κερασοβίτου
Ιδιότητα: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ)
Βαθμίδα:
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο:

Σύντομο Μήνυμα:

Γραμματεία Τομέα Μεταλλευτικής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.27
Τηλέφωνο: +30 210 772 2204
Fax: +30 210 772 2199
email: zeniaATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"