Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κολίτσα
Ιδιότητα: Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ)
Βαθμίδα:
Τομέας:
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο:

Σύντομο Μήνυμα:

Αποσπαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος:
Γραφείο:
Τηλέφωνο:
Fax:
email: dkolitsaATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"