Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Κούρτης
Ιδιότητα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Βαθμίδα: Διδάκτορας
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: -1
Γραφείο: Εργ. Πυρομεταλλουργίας
Τηλέφωνο: +30 210 772 2051
Fax:
email: kourtisATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 8.00 - 16.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"