Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση


Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Λουπασάκης
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.legah.metal.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=7
Εργαστήριο: Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών"

• Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 684KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.21
Τηλέφωνο: +30 210 772 2087
Fax: +30 210 772 2144
email: cloupasakisATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"