Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Μάνος Γ. Τσιαβός
Ιδιότητα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Βαθμίδα:
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Εξόρυξης Πετρωμάτων

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 0
Γραφείο: 0.8
Τηλέφωνο: +30 210 772 2212
Fax:
email: manosATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"