Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Κωσταντίνος Μαρκαντώνης
Ιδιότητα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Βαθμίδα: Διδάκτορας
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.17
Τηλέφωνο: +30 210 772 2095
Fax:
email: markantonisATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"