Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μενεγάκη
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.minetech.metal.ntua.gr/staff/personell/menegaki
Εργαστήριο: Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 115KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.28
Τηλέφωνο: +30 210 772 2209
Fax: +30 210 772 2156
email: menegakiATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρία Μενεγάκη,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"