Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος N Μιχαλακόπουλος
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Εξόρυξης Πετρωμάτων

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Εξόρυξη Πετρωμάτων (Εκσκαφή-Αποκόμιση)"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.36
Τηλέφωνο: +30 210 772 2208
Fax: +30 210 772 2199
email: thmichATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Θεόδωρος Ν Μιχαλακόπουλος
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλευτικής
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ


(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"