Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Μητσούλης
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/mitsoulis
Εργαστήριο: Υπολογιστικής Ρεολογίας και Επεξεργασίας Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 130KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.34
Τηλέφωνο: +30 210 772 2163
Fax: +30 210 772 2251
email: mitsouliATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 09.00 - 17.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευάγγελος Μητσούλης,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"