Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Περράκη
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/mperraki
Εργαστήριο: Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό αντικείμενο: Ορυκτολογία

• Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 381KB
• Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 296KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.23
Τηλέφωνο: +30 210 7722115
Fax: +30 210 7722126
email: mariaATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 09.00 -17.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρία Περράκη,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"