Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Παρασκευή Νέου - Συγκούνα
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Ομότιμη Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.22
Τηλέφωνο: +30 210 772 2169
Fax: +30 210 772 2218
email: neouATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 10.00 - 13.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"