Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Παύλος Π. Νομικός
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Τεωτεχνολογία με έμφαση στη Μηχανική Πετρωμάτων"

Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά) - 177KB
Σύντομο Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 37KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.44
Τηλέφωνο: +30 210 7721662
Fax: +30 210 7722199
email: nomikosATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 09.00 - 17.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παύλος Π. Νομικός,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"