Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ν. Παναγιώτου
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/panagiotou
Εργαστήριο: Εξόρυξης Πετρωμάτων

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μηχανικός Εξοπλισμός Μεταλλείων - Μηχανική Εξόρυξη Πετρωμάτων"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.33
Τηλέφωνο: +30 210 772 2198
Fax: +30 210 772 2191
email: panagiotouATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 10.00 - 14.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"