Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Παπαντωνόπουλος
Ιδιότητα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Βαθμίδα: Διδάκτορας
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://
Εργαστήριο: Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Σύντομο Μήνυμα:

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1993-2001:  Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ειδίκευση Μηχανικού Μεταλλείων.
 • 2003 – 2006: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα Μεταλλευτικής ΕΜΠ, στην επιστημονική περιοχή της Γεωστατιστικής, με τίτλο: «Χαρτογράφηση φυσικών φαινομένων με την μέθοδο ΒΜΕ».

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Papantonopoulos G. and K. Modis, A BME solution of the stochastic three-dimensional Laplace equation representing a geothermal field subject to site-specific information,  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Berlin, Volume 20, Numbers 1-2, January 2006.
 • Modis K., G. Papantonopoulos: “Least squares interpolation, kriging, modern geostatistics: different views of the same philosophy?”, Mining and Metallurgical Chronicles, pp. 61- 74, January 2006.
 • Modis K., G. Papantonopoulos and Ch. Roumpos: “Determination of the optimum sampling density for α multi-seam lignite deposit”, in “Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology”, edited by Z. Agioutandis and K. Komnitsas, Hania, Greece; 163-175, 2006.
 • H- L. Yu, G. Christakos, K. Modis, G. Papantonopoulos: “A composite solution method for physical equations and its application in the Nea Kessani geothermal field (Greece)”, Journal of Geophysical Research, Vol 112, B06104, doi:10.1029/2006JB004900, 2007.
 • Modis K., G. Papantonopoulos, K. Komnitsas, K. Papaodysseus: “Mapping optimization based on sampling size in earth related and environmental phenomena”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer, doi: 10.1007/s00477-006-0096-8, 2007.
 • Papantonopoulos G., M. Taxiarchou, N. Bonito, K. Adam and I. Christodoulou: “A study on Best Available Techniques for the management of stone wastes”, in conference proceedings of 3rd International Conference of Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, edited by Z. Agioutandis, Milos island, Greece, 17 – 20 June 2007.
 • Modis K., K. Vatalis, G. Papantonopoulos and Ch. Sachanidis: “Uncertainty management of a hydrogeological data set in a lignite basin, using BME”, EGU 2008 General Assembly, Vienna, 2008 (abstracts conference).
 • Modis K., G. Papantonopoulos, K. Vatalis and Ch. Sachanidis: “Formulating a hydrogeological data set to fit the random field model”, in “Proceedings of 3rd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology”, edited by Z. Agioutandis and K. Komnitsas, Athens, Greece; pp. 297-301, 2009.
 • Modis K., K. Vatalis, G. Papantonopoulos, Ch. Sachanidis: “Uncertainty management of a hydrogeological data set in a Greek lignite basin, using BME”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer, Vol. 24, pp. 47-56, 2010.
 • Kolovos A., Angulo J.M., Modis K., Papantonopoulos G., Wang J.-F., and G. Christakos, "Model-Driven Development of Covariances for Spatiotemporal Environmental Health Assessment", Environmental Monitoring and Assessment, online first, 2012.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 0.1.15
Τηλέφωνο: +30 210 772 1671
Fax:
email: gpapantoATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"