Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Καλλιρρόη Παπακωνσταντινοπούλου
Ιδιότητα: Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π)
Βαθμίδα:
Τομέας: Γραμματεία
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο:

Σύντομο Μήνυμα:

Μέλος της Γραμματείας της Σχολής

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 0
Γραφείο: 0.3
Τηλέφωνο: +30 210 772 2066
Fax: +30 210 772 2063
email:
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: