Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Εξαγωγική Μεταλλουργία-Περιβάλλον"

Σύντομο Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 257KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.17
Τηλέφωνο: +30 210 772 2176
Fax: +30 210 772 2168
email: paspaliATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιωάννης Πασπαλιάρης ,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"