Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/envlab_gr_people_remoundaki
Εργαστήριο: Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μηχανισμοί κινητικότητας μετάλλων στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος:
Γραφείο: 0.17
Τηλέφωνο: +30 210 772 2173
Fax: +30 210 772 2173
email: remoundATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Επ. Καθηγήτρια Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"