Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Γεωλογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Γεωλογία με έμφαση στη Γεωλογική Χαρτογράφηση"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 130KB
• Σύντομο Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 214KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.26
Τηλέφωνο: +30 210 772 3970
Fax:
email: rondoATcentral.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 10.00 - 14.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"