Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Σοφία Σταματάκη
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/stamataki
Εργαστήριο: Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Τεχνολογία Γεωτρήσεων - Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 96KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.29
Τηλέφωνο: +30 210 772 2202
Fax: +30 210 772 2203
email: stamatATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Σοφία Σταματάκη,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ


(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"