Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Τριανταφυλλίδης
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοιτασματολογία μεταλλευμάτων, περιβαλλοντική γεωχημεία με έμφαση στην περιβαλλοντική συμπεριφορά κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.22
Τηλέφωνο: +30 210 7724468
Fax:
email: striantafyllidisATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 09.00 - 17.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Σταύρος Τριανταφυλλίδης
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών,
Τομέας Γεωλογικών Επιστημών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, Ελλάδα


(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"