Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ευστάθιος Τριάντης
Ιδιότητα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Βαθμίδα:
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Εξόρυξης Πετρωμάτων

Σύντομο Μήνυμα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος:
Γραφείο: 0.8
Τηλέφωνο: 30 210 772 2072
Fax:
email:
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: